FELHÍVÁS

A Miskolci Galéria az idén nyáron július 7. és 18. között szervezi meg a XV. Nyári Képzőművészeti Szabadiskolát.

A népszerű művészeti táborba olyan fiatal - elsősorban középiskolás korú - növendékeket várunk, akik továbbtanulásukhoz, vagy önképzésükhöz szeretnének felhasználható elméleti és gyakorlati ismereteket szerezni.

A hagyományos rajzolás és festés mellett a műhelyekben tanári segítséggel megismerhetik a sokszorosított grafikai technikák egész folyamatsorát, megtanulják a magasnyomás, mélynyomás, síknyomás (litográfia) műfajbeli sajátosságait, e technikák kínálta lehetőségeket.

A szabadiskolát a nagy szakmai tapasztalattal és érzékenységgel rendelkező Csordás Zoltán és Lévai Ádám képzőművészek vezetik.

A kéthetes tehetséggondozó program fontos részét képezik azok a művészetelméleti előadások és beszélgetések, amelyek alkalmat teremtenek arra is, hogy a növendékek jobban megismerjék egymást.

Az Alkotóház romantikus környezete mellett a Miskolci Galéria kiállítóhelyei és az itt zajló társrendezvények is fontos szellemi-művészeti hátteret biztosítanak szabadiskolának.

A tábor részvételi díja az alábbi igények szerint:

szállás + étkezés (reggeli, ebéd, vacsora) + szolgáltatás                                         48.000

csak ebéd + szolgáltatás                                                                                       34.400 Ft

csak szolgáltatás                                                                                                    26.400 Ft

Az alap összeg (26.400 Ft) tartalmazza a grafikai, festészeti és egyéb szakmai anyagok árát, a modellek honoráriumát és a tanárok tiszteletdíját.

 A Miskolci Galéria idén is ösztöndíjat ajánl fel a szabadiskola legtehetségesebb diákjainak. Ennek odaítéléséről a két hetes munka alapján a vezető tanárok és a galéria igazgatója közösen dönt. A díjak és az oklevelek átadására a szabadiskolát záró kiállításon kerül sor.

 Jelentkezés: 2008. június 20-ig, a Miskolci Galéria igazgatóságán Madarász Györgyinél személyesen, telefonon, e-mailben vagy levélben az alábbi elérhetőségeken, ahol további információ is kérhető:

Miskolci Galéria   3530 Miskolc, Rákóczi u. 2.

Tel: 46/500-681, 500-684, 30-9426146

e-mail: miskolci.galeria@chello.hu

 Befizetés június 27-ig személyesen a Miskolci Galériában,

vagy átutalással a Szépmesterségek Alapítvány nevére az alábbi számlaszámra: OTP Bank 11734004-20412245

 A jelentkezéseket csak a részvételi díj összegének beérkezése után tudjuk elfogadni!

 

 

Vissza