Kiállítások

Munkák jegyzéke

Képek

Díjak

Válogatott bibliográfia

Urbán Tibor a WEB-en
 

 

  Urbán Tibor
   

   

  Urbán Tibor 1960. február 9-én született egy Abaúj megyei kisközségben, Léhen, négygyermekes családban. Iskoláit szülőfalujában, Kázsmárkon, Szikszón és Budapesten végezte.

  1996-tól a Miskolci Galéria grafikus-kiállításrendezője és társvezetője a Galéria Miskolci Képes Műhelyének.

  1981-től családjával Szikszón él. Ez évtől szerepel hazai és nemzetközi csoportos kiállításokon, melyeken több ízben díjazták munkáit. 1983-ban rendezte első önálló kiállítását. Eddig közel ötven egyéni tárlaton mutatkozott be. Több műfajban, különböző technikákkal dolgozik. Festmények, grafikák, elektrografikák, képversek, művészkönyvek, tárgyak, mail art munkák és installációk alkotója.

  Gyűjtője és figyelője a régi tárgyaknak, különösképpen a paraszti kultúra relikviáinak.

  Tagja a Magyar Képző- és Iparművészek Országos Szövetsége, valamint a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Festőművész Szakosztályainak, a Magyar Festők Társaságának, a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának, a VUdAK-nak (Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége), a Dialog Csoportnak, és a "Retour" Nemzetközi Képzőművész Csoportnak.

  1993-ban felvételt nyert az esslingeni Künstlergilde E. V-be (Német Művészek Szövetsége). 1993-ban, 1996-ban és 1997-ben és 1998-ban önálló kötettel jelentkezett. Megszűnéséig képzőművészeti vezetője volt az Új Bekezdés Művészeti Egyesületnek, szerkesztője volt az Időjelek és a Négyzet almanachnak. Számos szépirodalmi könyv illusztrátora és borítójának tervezője. Alkotásait országos és regionális napi- és havilapokon kívül antológiákban, almanachokban és kiállítási katalógusokban is láthatjuk. Az Élet és Irodalom, az Alföld és az Időjelek többször, külön számban mutatta be munkáit.


  Tibor Urbán wurde am 9. Februar 1960 in Léh, in einer kleinen Gemeinde im Komitat Abaúj, in einer Familie mit vier Kindern geboren.Die Schulen absolvierte er in seinem Heimatdorf, des weiteren in Kázsmárk, Szikszó und Budapest.

  Seit 1996 ist er der Grafiker und Ausstellungsveranstalter der Miskolcer Galerie, und Leiter der Miskolcer Bildwerkstatt der Galerie.

  Seit 1981 lebt er mit seiner Familie in Szikszó. Seit diesem Jahr nimmt er an heimischen und internationalen Gruppenausstellungen teil, wo seinen Werken mehmals Preise zuerkannt wurden. 1983 hatte er seine erste selbtständige Ausstellung. Bis jetzt stellte er sich in etwa fünfzig Einzelausstellungen vor. Er arbeitet in mehreren Gattungen, mit verschiedenen Techniken. Er ist Schöpfer von Gemälden, Grafiken, Elektrografiken, Bildversen, Kunstbüchern, Gegenständen, Mail-art-arbeiten und Installationen.

  Er sammelt und beobachtet die alten Gegenstände, besonders die Reliquien der Bauernkultur.

  Er ist Mitglied der Malersektion des Landesvereins der Ungarischen Künstler für Bildende und Angewandte Künste und des Landesvereins der Ungarischen Schöpferischen Künstler, der Gesellschaft der Ungarischen Maler, des Studios der Jungen Bildenden Künstler, des VUdAKs (Verband Ungarndeutscher Autoren und Künstler), der Dialog-Gruppe und der Internationalen Gruppe der Bildenden Künstler "Retour".

  Im Jahre 1993 wurde er in Künstlergilde E.V. in Esslingen (Verband der Deutschen Künstler) aufgenommen. 1993, 1996, 1997 und 1998 meldete er sich mit selbständigen Bänden. Bis zu seiner Aufhebung leitete er den Kunstverein "Új Bekezdés" ("Neuer Absatz"), er war der Redakteur der Almanache "Időjelek" ("Zeitmerkmale") und "Négyzet" ("Quadrat"). Er hat zahlreiche belletristische Bücher illustriert, Umschläge entworfen. Seine Werke können wir außer Landes - und regionalen Tageszeitungen, Zeitschriften auch in Anthologien, Almanachen und Ausstellungskatalogen sehen. Die Zeischriften Élet és Irodalom (Leben und Literatur), Alföld (Tiefebene) und Időjelek (Zeitmerkmale) haben seine Schöpfungen in Extraausgaben vorgestellt.


  Tibor Urbán was born on 9th February 1960 in Léh, a small village in Abaúj county. He was a member of a family with four children. He studied in his birthplace, then in Kázsmárk, in Szikszó and in Budapest.

  He has been working for the Miskolc Gallery of Fine Arts since 1996 - he has been finctioning as a graphical organizer of the exhibitions as well as a partner-leader of the so called Képes Műhely (Visual Workshop) of the Gallery.

  Together with his family he has been living in Szikszó since 1981. Since that time he has taken part and been awarded several times both at different national and international exhibitions as a member of an art-group. His first independent exhibition was organized in 1983. He has been on show at least at fifty different individual exhibitions so far. For the time being he is working in different genres using different techniques. He is well known as the creator of paintings, graphics, electrographics, picture-poems, artistic books, objects, mail-art works and installations.

  He has been a collector and an expert of antiquities, especially of folk-art objects.

  He is the member of the National Federation of Hungarian Fine Arts and Crafts, of the National Union of Hungarian Creators (Painters' Section), of the Company of Hungarian Painters, of the Studio of Young Fine Artists, of VUdAK (The Union of German Writers and Artists living in Hungary), of the Groups "Dialóg" and the international one "Retour".

  He was admitted to the Künstlergilde E.V. Esslingen (the Union of German Artists) in 1993. He published his own volumes in 1993, 1996, 1997 and 1998. Until its existence he functioned as the leader of the Artists' Union "Új Bekezdés", as the editor of the periodical "Időjelek" and the almanach "Négyzet". He has illustrated several fine art books and designed quite a few book-covers. His works of art can be seen both in national and regional dailies and monthlies, furthermore in different anthologies, almanachs and catalogues of exhibitions. The journals "Élet és Irodalom", "Alföld" and "Időjelek" have published his works in special editions.